061 273 770

IMPRESSUM

ODGOVORAN ZA SADRŽAJ:

ADRESA: 

ASK d.o.o

Donje Polje 42

88400 Konjic, Bosna i Hercegovina

TELEFON: 00 387 36 735 100

Web ADRESA: www.askbih.ba

MAIL: info@askbih.ba

DIREKTOR:   Kozić Šerif

PDV BROJ: 227434730006

BROJ SUDSKOG RJEŠENJA: 1-11437 Osnovni sud HNK Mostar

Sva prava zadržava A S K d.o.o Konjic.
Svi podaci su informativni i objavljivač firma ASK d.o.o ne preuzima nikakvu odgovornost za ispravnost istih ! Objavljene informacije ne povlače nikakve pravne posljedice! Nije dozvoljeno dalje korištenje sadržaja bez odobrenja vlasnika sadržaja ASK d.o.o !