061 273 770
O FIRMI A S K D.O.O

1. Osnovni podaci o firmi

 
Naziv društva   :   ASKd.o.o.
Adresa društva  :   Donje Polje 42, 88400 Konjic
Telefon / fax   :   00387 36 726 243
E-mail :   ask.ko@bih.net.ba
web   :   www.askbih.ba

2. Istorijat

ASK  d.o.o. je privatno preduzeće,  osnovano 2005.godine kao proizvođač alata i metalnih djelova na području Bosne i Hercegovine i EU. Preduzeće trenutno zapošljava 11 radnika i registrovano je kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa 100% privatnim vlasništvom.

3. Djelatnost društva

 
Djelatnost: Proizvodnja alata i metalnih dijelova
Asortiman proizvoda:Alati, dijelovi alata i proizvodi od metala po dokumentaciji kupca
Tržište: Bosna i Hercegovina i Evropska Unija.

4. Resursi

 

Preduzeće raspolaže sa proizvodnim prostorom i alatnim mašinama za realizaciju proizvodnog programa:
  • Konvencionalni i CNC strugovi
  • Konvencionalne i CNC glodalice
  • Brusilice
  • Bušilice
  • Erozimati
  • Oprema za termičku obradu

ZAŠTO POSLOVATI SA NAMA ?

ZAŠTO POSLOVATI SA NAMA ?

Mi smo firma koja je u stalnom rastu po broju klijenata

Konstantno bilježimo rast broja zaposlenih

Iz godine u godinu ulažemo sve više sredstava u mašine i nove tehnologije obrade metala

Imamo mladi tim  obrazovanih ljudi spremnih da se uhvate u koštac s zadacima koji se stavljaju pred njih.

CILJEVI ZA BUDUĆNOST

CILJEVI ZA BUDUĆNOST

Kao i do sada cilj firme je kontantno napredovanje u svim oblastima poslovanja.

U cilju nam je povećanje broja zaposlenih u sektoru proizvodnje ali i u broju inžinjera mašinstva.

Cilj firme je i konstantan napredak u polju alata i mašina za obradu materijala kako bi mogli što bolje i brže da odgovorimo zahtjevima tržišta u kojem poslujemo.